Vodova srečanja vsak petek med 17:00 in 18:00 uro na vseh OŠ in podružnicah v Velenju.
Enota deluje od leta 2008. Člani enote so trenutni ali bivši vodniki in vodnice RJZ. Trenutno je aktivnih 11 članov, ki svoje znanje uporabljajo v okviru Civilne zaščite MO Velenje. Zadolžitve enote so:
  • postavljanje zasilnih prebivališč za ogroženo prebivalstvo,
  • sodelovanje pri zagotavljanju življenskih pogojev v začasnih prebivališčih in
  • ostale naloge zaščite in reševanja po sklepu župana in štaba CZ MO Velenje.

Enota je leta 2012 nudila pomoč pri poplavah, ki so prizadele MO Velenje. Enota je spremljala nivo reke Pake od Zdravstvenega doma Velenje do podjetja Gorenje in pomagala polniti protipoplavne vreče. Vsako leto se udeležimo tudi skupne vaje CZ MO Velenje, kjer svoje znanje nadgrajujemo z ostalimi službami in društvi, ki delujejo v sklopu CZ.

Kratka obvestila

Podpirajo nas

MOV